Praktijk Ayna - De Spiegel
Wat zie je als je in de spiegel kijkt?
Iets over mezelf Een van de belangrijkste doelen die ik in dit leven heb, is om zoveel mogelijk zonder maskers te leven en een zo volledig mogelijke expressie aan mijn ware Zelf te geven. Telkens weer zie ik dat een groot deel van de mensen zich verschuilt achter maskers en (aangeleerde) rollen. Dat is ook niet verwonderlijk als we kijken naar onze maatschappij. Het gaat vaak om consumeren, presteren en een zo goed mogelijk lid van de samenleving te zijn. Maar deze manier van leven zorgt er ook voor dat er minder ruimte is voor echtheid en wezenlijke verbinding. We zien hierdoor allerlei problemen ontstaan als verslaving, eenzaamheid, depressie enz. We hebben geleerd om in onze comfortzones te blijven, waar het bekend en veilig is. Dit kost ons wel onze levenskracht en de realisatie van onze potentie. Wezenlijke verbinding met onszelf en anderen zou betekenen dat we onze eigen en elkaars waarde zouden zien, onafhankelijk van een uitwendige bron (mens, instelling of anders). Dit is iets dat niet in het huidige systeem past en waarschijnlijk veel weerstand zal oproepen. Maar als er genoeg mensen veranderen, verandert ook het systeem mee. Zelf heb ik ook geprobeerd om mee te doen met wat ik dacht dat de maatschappij, familie, cultuur etc van mij verwachtten. Erkenning zoeken buiten onszelf en ergens bij willen horen zijn bekende thema’s, die ons vaak afhankelijk en klein houden. Op een bepaald moment werd de weerstand groter om zo verder te gaan. Het leven voelde op deze manier leeg en zinloos. Vanuit deze innerlijke worsteling ben ik op een punt gekomen om steeds meer naar mijn eigen Stem te luisteren en daar ook meer expressie aan te geven. Dit gaat nog met vallen en opstaan want het is een proces dat zich blijft ontvouwen. We blijven groeien, leren, ontdekken. Mijn missie nu is andere mensen begeleiden om zichzelf vrij te maken van hun angsten en beperkingen en zo veel mogelijk vanuit hun ware Zelf te leven.
Contact Mehmet Altunhan Praktijk Ayna - De Spiegel Antony Duyklaan 5, 3051 HA Rotterdam aynadespiegel@gmail.com 0612712110
Praktijk Ayna - De Spiegel
Wat zie je als je in de spiegel kijkt?
Iets over mezelf Een van de belangrijkste doelen die ik in dit leven heb, is om zoveel mogelijk zonder maskers te leven en een zo volledig mogelijke expressie aan mijn ware Zelf te geven. Telkens weer zie ik dat een groot deel van de mensen zich verschuilt achter maskers en (aangeleerde) rollen. Dat is ook niet verwonderlijk als we kijken naar onze maatschappij. Het gaat vaak om consumeren, presteren en een zo goed mogelijk lid van de samenleving te zijn. Maar deze manier van leven zorgt er ook voor dat er minder ruimte is voor echtheid en wezenlijke verbinding. We zien hierdoor allerlei problemen ontstaan als verslaving, eenzaamheid, depressie enz. We hebben geleerd om in onze comfortzones te blijven, waar het bekend en veilig is. Dit kost ons wel onze levenskracht en de realisatie van onze potentie. Wezenlijke verbinding met onszelf en anderen zou betekenen dat we onze eigen en elkaars waarde zouden zien, onafhankelijk van een uitwendige bron (mens, instelling of anders). Dit is iets dat niet in het huidige systeem past en waarschijnlijk veel weerstand zal oproepen. Maar als er genoeg mensen veranderen, verandert ook het systeem mee. Zelf heb ik ook geprobeerd om mee te doen met wat ik dacht dat de maatschappij, familie, cultuur etc van mij verwachtten. Erkenning zoeken buiten onszelf en ergens bij willen horen zijn bekende thema’s, die ons vaak afhankelijk en klein houden. Op een bepaald moment werd de weerstand groter om zo verder te gaan. Het leven voelde op deze manier leeg en zinloos. Vanuit deze innerlijke worsteling ben ik op een punt gekomen om steeds meer naar mijn eigen Stem te luisteren en daar ook meer expressie aan te geven. Dit gaat nog met vallen en opstaan want het is een proces dat zich blijft ontvouwen. We blijven groeien, leren, ontdekken. Mijn missie nu is andere mensen begeleiden om zichzelf vrij te maken van hun angsten en beperkingen en zo veel mogelijk vanuit hun ware Zelf te leven.
Contact Mehmet Altunhan Praktijk Ayna - De Spiegel Antony Duyklaan 5, 3051 HA Rotterdam aynadespiegel@gmail.com 0612712110