Praktijk Ayna - De Spiegel
Wat zie je als je in de spiegel kijkt?
Coaching
 
In het coachen is de aandacht meer gefocust op het hier en nu.
Wat speelt er nu in je leven en  waar  is verandering en verbetering
mogelijk.
De volgende vragen kunnen aan bod komen:
Wie ben je nu?
Wat wil je echt?
Komt wat je zegt overeen met wat je doet?
Hoe wil je zijn en wat kan je er aan doen om dat te bereiken?
Samen kijken we naar wat jou nu blokkeert wat je nodig om je doelen te
bereiken.
Dit onderdeel van de begeleiding is meer praktische van aard.
We maken afspraken over de stappen die jij nodig vindt om je doelen te
bereiken.
De antwoorden zijn jouw antwoorden.
De coach begeleidt en motiveert je hierin.
Contact Mehmet Altunhan Praktijk Ayna - De Spiegel Antony Duyklaan 5, 3051 HA Rotterdam aynadespiegel@gmail.com 0612712110
Praktijk Ayna - De Spiegel
Wat zie je als je in de spiegel kijkt?
Coaching
 
In het coachen is de aandacht meer gefocust op het hier en nu.
Wat speelt er nu in je leven en  waar  is verandering en verbetering
mogelijk.
De volgende vragen kunnen aan bod komen:
Wie ben je nu?
Wat wil je echt?
Komt wat je zegt overeen met wat je doet?
Hoe wil je zijn en wat kan je er aan doen om dat te bereiken?
Samen kijken we naar wat jou nu blokkeert wat je nodig om je doelen te
bereiken.
Dit onderdeel van de begeleiding is meer praktische van aard.
We maken afspraken over de stappen die jij nodig vindt om je doelen te
bereiken.
De antwoorden zijn jouw antwoorden.
De coach begeleidt en motiveert je hierin.
Contact Mehmet Altunhan Praktijk Ayna - De Spiegel Antony Duyklaan 5, 3051 HA Rotterdam aynadespiegel@gmail.com 0612712110